Eiropas komisija

Mitrāji

Esam izveidojuši multimediālu stāstu par Latvijas mitrājiem. Darbs tapis Life+ projekta Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā ietvaros. Multimedijs ir izvietots uz pārvietojama mobilā stenda (multimediāla iekārta), kas "ceļo" pa Latviju, sniedzot atraktīvu ieskatu mitrāju saglabāšanas darbā.

2016

back