Ventspils Livonijas ordeņa pils otrais stāvs

Informatīvā planšete

Pils otrā stāva perimetru veido 10 telpas. Katrā no tām ir iekārtota tematiska ekspozīcija, kas veltīta gan šīs konkrētās telpas vēsturei, gan kādai vēsturiskai tēmai.

Digitālās planšetes ir izvietotas sešās telpās. Lai arī stilistiskie informācijas attēlošanas principi visās ir līdzīgi, katrā planšetē ievietotā informācija ir īpaša un pakārtota konkrētās telpas ekspozīcijai.

2012

back