Cēsu vēstures un mākslas muzejs

Keramikas lauskas

No dažām arheoloģiskajos izrakumos atrastām māla trauku lauskām trauki tika restaurēti  3D vidē.

2012

back