Cēsu Vēstures un mākslas muzejs

Zīversa albums

Vienā no muzeja ekspozīciju stendiem ir redzams interaktīvs stāsts par Cēsu pilsmuižas saimnieka grāfa Emanuela fon Zīversa ceļojumiem, kas ilustrēti viņa paša veidotā albumā. Tā kā albums ir trausls, tad apskatei izveidots tā digitālais dubultnieks.

2012

back