Atsauksmes

***

Daugavpils Marka Rotko Mākslas centra „Rotko sektora” pastāvīgo digitālo multimediju ekspozīciju ar telpiskajiem elementiem veidoja pilnsabiedrība „IDS”, kuras ietvaros SIA „RIDemo” veica digitālo multimediju izstrādi.

Ļoti īsā laika posmā no 2013.gada februāra līdz aprīlim tika izstrādāta ekspozīcijas dizaina koncepcija, kurā tika iekļauti interaktīvie multimediju risinājumi un to integrēšana ekspozīcijā. Tā tika veidota kā hronoloģiski organizēts Marka Rotko biogrāfijas faktu un daiļrades konteksta emocionāls vēstījums. Sekmīgai projekta īstenošanai bija nepieciešama ne tikai radoša pieeja, bet arī augstvērtīgs un saspringts darbs un strikta laika grafika ievērošana. RIDemo komanda izveidoja atraktīvu, pārskatāmu digitālo materiālu no liela apjoma vēsturiskās un mākslinieciskās informācijas.

Ekspozīcija veiksmīgi papildina ievērojamu notikumu - Marka Rotko atgriešanos dzimtajā pilsētā ar sešiem oriģināldarbiem.

Darba gaitā SIA „RIDemo” parādīja sevi kā atbildīgs un uzticams sadarbības partneris. 

 

Inga Krekele

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra projekta vadītāja

***

SIA „RIDemo” pilnsabiedrības „IDS” ietvaros veica multimediju izstrādi ekspozīcijai „Ventspils pilsēta un novads vēstures ritumā zem dažādām varām”, kas izvietota vēsturiskās ordeņa pils nozīmīgākajās telpās – kapelā, kapitula zālē, ordeņa brāļu guļamtelpā un ēdamtelpā.

Ņemot vērā restaurācijas procesā notikušās dinamiskās izmaiņas ekspozīcijas mākslinieciski tehniskajā projektā, kā arī saspringtos termiņus, projekta augstvērtīgs izpildījums bija izaicinājums gan pasūtītājam – muzejam, gan izpildītājiem. „RIDemo” komanda šajos apstākļos sevi apliecināja kā uzticams un radošs sadarbības partneris, jo spēja digitālā vidē atraktīvi, pārskatāmi un vizuāli pievilcīgi atspoguļot apjomīgu vēsturisko materiālu. Tam viennozīmīgi ir nepieciešama dziļa kultūrvēstures izpratne un spēja uztvert objekta estētiku.

 

Margarita Marcinkeviča
Ventspils muzeja direktore

 

***

Cēsu vēstures un mākslas muzeja speciālisti kā veiksmi vērtē iespēju sadarboties ar firmu RIDemo. Veidojot muzeja vēstures ekspozīcijas multimēdiju sadaļu, RIDemo darbinieki pacietīgi un ar izpratni ir uzklausījuši mūsu idejas un prasības, kuras kopīgi apspriežot un analizējot, esam nonākuši pie abas puses apmierinoša rezultāta. Cēsu vēstures un mākslas muzeja speciālisti ir apmierināti ar kopīgi paveikto. Pozitīvas atsauksmes par multimēdiju risinājumiem mūsu muzejā esam saņēmuši arī no citu Latvijas un Eiropas muzeju kolēģiem, arī  no ikdienas apmeklētājiem.

 

Dace Tabūne
Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja vadītāja


***

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, visnotaļ, ir apmierināts ar sadarbību ar SIA RIDemo. Veidojot jaunu ekspozīciju "Pagātnes reveranss" (19.beigu -  20.gs. sākuma viesistaba ar jūgendstila elementiem) SIA RIDemo speciālisti izstrādāja multimēdiju programmu muzeja apmeklētājiem. Tā noformēta ar izsmalcinātu gaumi un perfektu kvalitāti. Darba gaitā  speciālisti bija pretimnākoši un visi jautājumi tika risināti operatīvi. Muzeja vārdā gribam apliecināt SIA RIDemo speciālistu  augsto profesionalitāti un atsaucību. izstrādātā programma izraisa lielu interesi apmeklētāju vidū. 

 

Ruta Ģiptere

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja vadītāja


***

Ar patiesu prieku vēroju kā visnotaļ tradicionālajā un tāpēc nedaudz konservatīvajā muzeju pasaulē ienācis jauns instruments muzeja speciālistu  domas iemiesojumam  virtuālajā vidē. Kopēja darba rezultātā radīts produkts, kas citiem līdzekļiem uzrunā skatītāju, proti,  ar   moderno tehnoloģiju palīdzību tradiconālais muzeja priekšmets pauž daudz piepildītāku un daudz apjomīgāku, tāpēc kvalitatīvāku  vēstījumu. Šāds vēstījuma veids ļauj parādīt arī konkrētā muzeja krājumā neesošus priekšmetus. Priecē tas, ka ar katru jaunu projektu RIDEMO darbinieki arvien vairāk iedziļinās un  izjūt muzeja darba specifiku un prot akcentēt katra muzeja priekšmeta unikalitāti, brīžam akcentējot tās priekšmeta šķautnes, par kurām muzejnieks pat nenojauš.

 

Gita Grase

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktore


***

RIDemo izstrādātajiem produktiem raksturīgs tas, ka tie ir gan grafiski, gan saturiski piesātināti. Kā navigācija multimediju prezentācijās, tā arī satura attēlošana atrisināta veiksmīgi un ļauj dažāda vecuma un pieredzes apmeklētājiem atrast nepieciešamo informāciju; tas ļauj apgalvot, ka multimediju prezentācijas, kuras izstrādājusi RIDemo, savu funkciju veic lieliski. Jāpiebilst, ka arī satura atjaunošana un papildināšana multimediju prezentācijās realizēta gana elastīga. Multimediju prezentāciju darbība ir stabila, tās jau septiņus gadus pienācīgi iztur to slodzi, kāda vērojama Latvijas Bankas apmeklētāju centrā "Naudas Pasaule". Latvijas Bankā vienmēr bijis gandarījums par sadarbību ar izcili talantīgo grafiķi Sanitu  Kreideri, kuras piedāvātie mākslinieciskie risinājumi bieži vien pat pārspēja pasūtītāju ieceres un piedāvāja negaidītus, ļoti gaumīgus sižetus. RIDemo ir parādījusi sevi arī kā prasmīga pasūtītāja dažādo tehnoloģisko un funkcionālo ieceru realizētāja multimedijos: piemēram, interaktīvajā aplikācijā ar skārienjūtīgu ekrāna vadību "Valūtas kursi".

 

Jānis Motivāns,  

Latvijas Bankas Apmeklētāju centra "Naudas pasaule" vadītājs