Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība, apsaimniekošana Latvijā

Eiropas komisija

Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība, apsaimniekošana Latvijā

Darbs ir tapis “Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” (LIFE13 NAT/LV/000578). Projekta mērķis ir īstenot mitrāju aizsardzības un atjaunošanas pasākumus, lai nodrošinātu Latvijā un Eiropas Savienībā nozīmīgu biotopu saglabāšanu un aizsardzību.

RIDemo ir veidojis interaktīvu multimediju aplikāciju projekta ietvaros.

 

Saite uz projekta mājas lapu.

2016-08-08

vairāk
Imagination

ES Ietarprogramma

Imagination

IMAGINATION - "Uz attēliem bazēta navigācija digitālos arhīvos"

Balstoties uz RIDemo koordinētā VICODI (Vizuālās kontekstualizācijas) projekta gūtās pieredzes, RIDemo speciālisti 2006. gadā nāca klajā ar inovatīvu ideju par vizuālu (uz attēliem balstītu) navigāciju digitālajos arhīvos.

RIDemo sapulcināja 8 Eiropas partneru konsorciju, kas izveidoja projektu IMAGINATION. Projekts izturēja sīvu konkurenci, izcīnot ES atbalstu (3.milj. EUR). IMAGINATION gaitā no 2006. līdz 2009. gadam tiek izstrādāta jauna tehnoloģija, kas padarīs navigāciju Eiropas ditigālajos arhīvos ievērojami intuitīvāku – balstītu uz arīvos esošajiem attēliem.

Projektā iesaistītie partneri ir Eiropas līderi savās nozarēs – attēlu atpazīšanas tehnoloģija – Frauenhofenes institūts [Vācija] (MP3 formāta radītājs), lietotāja konteksta analīze – Jozefa Stefana institūts [Slovēnija], digitālie arhīvi – Romas nacionālā bibliotēka [Itālija], lietotāja saskarne – RIDemo [Latvija].

www.imagination-project.org

 

 

2006-2009

vairāk
Vicodi.org

ES ietvarprogramma

Vicodi.org

Vizuālās kontekstualizācijas tehnoloģija Eiropas vēstures nozarē (vicodi.org; eurohistory.net)

2004. gadā RIDemo vadībā tika sekmīgi realizēts vēl viens apjomīgs ES 5FP IST projekts - VICODI (Visual Contextualisation of Digital Content). Gan projekta idejas autori, gan apjomīgās pieteikuma dokumentācijas sastādītāji ir RIDemo darbinieki, kas sadarbībā partneriem no septiņām Eiropas valstīm izstrādāja VICODI projektu. Tā ietvaros izveidota tehnoloģiski innovatīva struktūra visaptverošam Eiropas vēstures portālam www.eurohistory.net, kurā iestrādāta jaunizveidotā vizuālās kontekstualizācijas tehnoloģija. Nākotnē paredzēts eurohistory.net portālu piepildīt ar saturisko materiālu piesaistot šim mērķim Eiropas kultūras mantojuma organizāciju resursus.

RIDemo bija VICODI projekta zinātniskais koordinators, kura vadībā partneri no Vācijas, Francijas un Austrijas izveidoja vizuālās kontekstualizācijas tehnoloģiju, kā arī Lielbritānijas (Ņjūkāstlas un Norvičas) universitāšu vēstures fakultāšu mācībspēki sadarbībā ar Čehijas nacionālo bibliotēku izveidoja pasaulē pirmo Eiropas vēstures ontoloģiju. Projekta budžets – 1,67 milj. EUR.

www.vicodi.org, www.eurohistory.net

 

2004

vairāk
Virtuālais brīvdabas muzejs

Eiropas savienības Ietvarprogramma

Virtuālais brīvdabas muzejs

2000. gadā RIDemo kļuva par pirmo IT uzņēmumu Austrumeiropā, kuram tika piešķirtas tiesības koordinēt ES finansētu projektu (VIRMUS) IST Kultūras mantojuma apakšprogrammā. Tā ietvaros tapa Virtuālais Brīvdabas muzejs. Izmantojot moderno 3DML tehnoloģiju, tika izveidoti virtuālie 3 dimensiju modeļi vairākām Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja sētām. Projekta mērķis - pārbaudīt 3DML tehnoloģijas izmantošanas iespējas kultūrvēsturisku objektu virtuālai atveidošanai, kā arī dalīties gūtajā pieredzē ar Eiropas kultūras mantojuma institūcijām, galvenokārt, brīvdabas muzejiem. Projekts bija pieejams divās interneta adresēs - muzejs.lv un virmus.lv, taču šobrīd sakarā ar tehnoloģiju novecošanu projekts publiskai apskatei ir slēgts.

 

2001

vairāk